پایگاه همدان شطرنج

سیزدهمین دوره مسابقات شطرنج آزاد بین المللی

جام ابن سینا

( 3 لغايت 9 شهریور 1395 - همدان )«« ادامه مطلب »»
همه از يك خانواده ايم
همه از يك خانواده ايمهمه از يك خانواده ايم

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 353 صفحه بعداسلایدر